Dịch vụ rà soát hợp đồng

Trước khi giao kết hợp đồng, một bên thường đưa ra bản thảo hợp đồng do mình tự soạn để bên còn lại xem xét. Thông thường hợp đồng này chứa đựng những điều khoản có lợi cho bên soạn thảo. Nếu không có kiến thức pháp luật chuyên ngành, không tìm hiểu kỹ thì những điều khoản có lợi được bên soạn thảo cài cắm trong hợp đồng không dễ để bên còn lại phát hiện ra. Lúc này, sử dụng sự trợ giúp của chuyên gia pháp lý về hợp đồng để rà soát lại các điều khoản trong dự thảo là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho mình.

Ngoài ra, việc rà soát hợp đồng còn đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng tránh xảy ra trường hợp hợp đồng vô hiệu trong tương lai.

Những chuyên gia pháp lý hợp đồng sẽ đánh giá những vấn đề sau đây:

+ Tính minh bạch 

Các câu chữ dùng không hợp đồng không gây ra nhiều cách hiểu, mơ hồ.

+ Tính thống nhất 

Các khái niệm, quy định, thoả thuận phải thống nhất trước sau như một. Không có trường hợp giữa các điều khoản khác nhau quy định mâu thuẫn nhau.

+ Tính hợp lý 

Các thoả thuận phải hợp lý, cân bằng cho các bên tham gian hợp đồng, tránh các quy định vô lý.

+ Tính khả thi 

Các thoả thuận, quy định phải có khả năng thực hiên được. Nếu những quy định vượt quá khả năng thực hiện được của các bên thì không có ý nghĩa ràng buộc và thực hiện.

Ngoài ra, các chuyên gia sẽ xem xét những yếu tố sau đây: 

+ Chủ thể của hợp đồng 

Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng phải đáp ứng được yêu cầu do pháp luật quy định. Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc thông qua người đại diện, giám hộ. Nếu là pháp nhân thì người ký kết phải có thẩm quyền. Nếu nhân danh người khác/tổ chức khác thì phải có văn bản uỷ quyền hợp pháp.

Ngoài ra, có những hợp đồng mà yêu cầu phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị/hội đông thành viên theo pháp luật về doanh nghiệp.

+ Hình thức của hợp đồng 

Trong trường hợp nào mà pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký thì phải tuân theo các quy định đó.
Đối với một số loại hợp đồng mà pháp luật yêu cầu phải công chứng, chứng thực thì những loại hợp đồng đó phải được  công chứng hoặc chứng thực thì mới có hiệu lực.

+ Nội dung của hợp đồng 

Về nguyên tắc, nội dung của hợp đồng có các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, bình đẳng và thiện chí và trung thực với nhau. Tuy nhiên, pháp luật cũng yêu cầu nội dung của hợp đồng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Điều cấm của  luật là những quy định của luật cấm chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Lưu ý là những điều cấm này được quy định trong các văn bản LUẬT do Quốc hội ban hành.
Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng

Mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị liên hệ theo thông tin liên hệ bên dưới bằng điện thoại, email, Zalo, Viber, Skype, Whatsapp.

BAN THƯ KÝ CỦA LUẬT SƯ HỢP ĐỒNG

Luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị qua điện thoại, Email, Zalo, Viber, Whatsapp...

Huỳnh Mẫn
Huỳnh Mẫn
0987. 234. 777
Hồng Đăng
Hồng Đăng
091. 777. 0894
Huỳnh Thị Điều
Huỳnh Thị Điều
091.777.6371
Lê Hiền
Lê Hiền
091. 777. 3426
Kim Ngân
Kim Ngân
091.777.8580
Khánh Vy
Khánh Vy
091. 777. 0532