Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Trước khi tiến hành một giao dịch, hai bên phải có hợp đồng. Một trong hai bên phải đưa ra bản thảo hợp đồng. Chúng ta nên giành quyền soạn thảo hợp đồng để chiếm ưu thế khi hai bên thương lượng. Khi chủ động soạn thảo hợp đồng, chúng ta sẽ đưa ra các điều khoản có lợi cho mình. Vậy nên, để đảm bảo quyền lợi của mình trong thương vụ đó, quý vị cần sự hỗ trợ của các chuyên gia pháp lý hợp đồng soạn thảo các điều khoản căn cứ vào yêu cầu cụ thể của 2 bên.

Đối với các doanh nghiệp bán hàng, cung ứng dịch vụ, thi công … muốn có một mẫu hợp đồng thống nhất áp dụng cho các khách hàng của mình thì yêu cầu soạn thảo một hợp đồng với các điều khoản ràng buộc hợp pháp, khoa học và có lợi cho mình là điều cần thiết.

Những lợi ích dịch vụ soạn thảo hợp đồng mang lại cho doanh nghiệp

  • Đảm bảo hợp đồng được soạn với hình thức và nội dung phù hợp với quy định của pháp luật để tránh tình trạng hợp đồng vô hiệu.
  • Đảm bảo tư cách pháp lý, tư cách chủ thể của đối tác trong hợp đồng phải phù hợp để tránh trường hợp ký hợp đồng với một đối tác không tồn tại trên thực tế hoặc không được phép kinh doanh tại thời điểm ký kết, hoặc không được quyền kinh doanh hàng hóa là đối tượng trong hợp đồng…
  • Đảm bảo các điều khoản về quyền và nghĩa vụ giữa hai bên là hợp lý và công bằng, tránh những điều khoản đó gây ra bất lợi hay rủi ro cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.
  • Đảm bảo các điều khoản được soạn một cách chặt chẽ để tránh rủi ro và để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho doanh nghiệp. Một số điều khoản như vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hai, bất khả kháng, miễn trách nhiệm, giải quyết tranh chấp thường bị coi nhẹ trong các hợp đồng nhưng thực ra vô cùng quan trọng khi tranh chấp xẩy ra.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như tư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và giải quyết tranh chấp hợp đồng.

BAN THƯ KÝ CỦA LUẬT SƯ HỢP ĐỒNG

Luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị qua điện thoại, Email, Zalo, Viber, Whatsapp...

Huỳnh Mẫn
Huỳnh Mẫn
0987. 234. 777
Hồng Đăng
Hồng Đăng
091. 777. 0894
Huỳnh Thị Điều
Huỳnh Thị Điều
091.777.6371
Lê Hiền
Lê Hiền
091. 777. 3426
Kim Ngân
Kim Ngân
091.777.8580
Khánh Vy
Khánh Vy
091. 777. 0532