ĐIỀU KHOẢN VỀ CHỦ THỂ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ

Khi tham gia hợp đồng thuê nhà ở thì các bên cần phải chú ý của điều khoản về chủ thể, quyền và nghĩa vụ của hai bên. Bài viết này sẽ cung cấp một cách chi tiết nhất về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê khi giao kết hợp đồng thuê nhà.

1. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật dân sự 2015

– Luật nhà ở 2014

2. Nội dung

2.1. Điều khoản về chủ thể

Dưới đây là mẫu điều khoản:

Hôm nay, ngày 03/03/2018, tại ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A).

: Vũ Thị Thúy Hằng

Sinh năm:

CMND số: 272179607;

Cấp ngày: 30/08/2007;

Nơi cấp: Đồng Nai;

HKTT: Long Bình, Biên Hòa-Đồng Nai

Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của căn nhà cho thuê nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.

Điện thoại: 0979779812.

BÊN THUÊ (Gọi tắt là bên B).

: Trần Thị Tuyết Nga

Sinh năm: 1986

CMND số: 8888888;

Cấp ngày: 30/08/2017;

Nơi cấp: Đồng Nai;

HKTT: Buôn Trấp, Krông Ana, Đắk Lắk

Điện thoại: 0979005990.

Khi tham gia ký kết hợp đồng, các bên cần phải quy định một cách chi tiết về nhân thân đối với cả người cho thuê và người thuê. Ở điều khoản trên thì cả bên cho thuê và bên thuê đều cung cấp rất chi tiết về họ và tên, năm sinh, họ khẩu thường trú và cả số điện thoại của mình.

Việc cung cấp họ và tên cũng như số chứng minh nhân dân và nơi cấp có lợi như sau:

+ Đối với người cho thuê: có thể biết được quê quán và đặc tính chung của con người vùng miền nơi ở và quê quán của bên thuê, biết được thời hạn có hiệu lực của chứng minh hoặc hộ chiếu. Qua đó quyết định người này có đáng tin để cho thuê hay là không. Trong trường hợp người thuê quỵt tiền thì bên cho thuê cũng có thể tìm đến địa phương nơi người thuê cư trú để đòi lại tiền nhà.

+ Đối với người thuê: Có thể biết được bên cho thuê có phải là chính chủ hay là không. Chứng minh nhân dân đã còn hạn hay không và trong trường hợp bên cho thuê giữ tiền cọc mà không giao nhà, giữ tiền cọc mà ngang nhiên cho một bên khác thuê với giá cao hơn thì có thể đến địa phương nơi bên cho thuê thường trú để đòi lại số tiền đã đặt cọc hoặc tìm gặp người cho thuê khi có việc khẩn cấp hay trường hợp cần thông báo để sửa chữa nhà.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

Dưới đây là điều khoản mẫu

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

*Bên A có các quyền sau đây:

 • Có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng khi bên B sử dụng nhà không đúng mục đích buôn bán, hàng quốc cấm và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước giấy phép kinh doanh.
 • Có quyền yêu cầu bên B thanh toán đúng hạn
 • Yêu cầu bên B trả lại nhà khi hợp đồng chấm dứt hoặc khi thời hạn cho thuê đã hết.

+ Về quyền của bên cho thuê: Quyền được thanh toán đúng hạn là điều cơ bản và mục đích cơ bản mà bên cho thuê muốn thực hiện. Tuy nhiên, việc thanh toán này cũng phải tuân theo quy định tại điều 481 của bộ luật dân sự 2015 về trả tiền thuê

Điều 481. Trả tiền thuê

 1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.
 2. Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Tức là mặt dù có quyền yêu cầu thanh toán đúng hạn nhưng nếu không được thanh toán thì cũng phải đợi tới 03 kỳ sau, tức nếu thời hạn thanh toán là 01 tháng một lần thì phải đợi 03 tháng sau khi không được thanh toán thì bên cho thuê mới có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Vì thật sự bên thuê là bên yếu thế trong loại hợp đồng này, họ phụ thuộc vào bên cho thuê khá nhiều, đôi khi cũng vì lý do kinh tế nên mới thanh toán chậm nên bộ luật dân sự cũng phần nào bảo vệ cho bên yếu thế thông qua quy định trên.

Còn việc yêu cầu trả lại nhà sau khi hết thời hạn thuê thì là hoàn toàn phù hợp vì đó tài sản của bên cho thuê, việc bên cho thuê có cho thuê tiếp tục hay không là quyền của bên cho thuê. Tuy nhiên, nếu muốn không cho thuê nữa thì nên báo trước cho bên thuê thời gian ít nhất là 01 tháng để họ tìm chỗ thuê mới.

*Nghĩa vụ của bên A:

 • Bên A giao căn nhà xây trên đất nêu tại điều 1 của hợp đồng này cho bên B vào ngày 01/03/2018. Việc bàn giao này sẽ lập thành biên bản, có xác nhận của đại diện mỗi bên và đảm bảo căn nhà phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A.
 • Thanh toán toàn bộ tiền điện nước, tiền điện thoai, phí vệ sinh, an ninh trật tự và các khoản nghĩa vụ tài chính khác (nếu có). Cho toàn bộ thời gian trước khi bàn giao căn nhà cho bên B. Tạo mọi điều kiện để bên B được sử dụng căn nhà thuận lợi, hỗ trợ bên B các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sử dụng căn nhà (nếu có).
 • Bên A hoặc cá nhân/tổ chức thuê chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục khi có hiện tượng trần, tường nhà bị thấm nước, và các hư hỏng về thiết bị gắn với hoặc nằm trong tường, trần, sàn nhà và thuộc về kết cấu nhà.
 • Chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế các trang thiết bị được bàn giao nêu trên khi phát sinh hư hỏng trong quá trình sử dụng, trừ trường hợp có lỗi của bên B.
 • Đảm bảo ổn định giá thuê nhà trong thời gian cho thuê.

Về nghĩa vụ của bên cho thuê thì bộ luật dân sự 2015 cũng quy định như sau:

Điều 478. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê

 1. Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.
 2. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 476. Giao tài sản thuê

 1. Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm đã thỏa thuận và cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó.
 2. Trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thỏa thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Như vậy, ở điều khoản về nghĩa vụ mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng thì bên cho thuê phải giao nhà như đã thỏa thuận, những chi phí điện thoại, nước, mạng còn nợ với nhà cung ứng thì bên cho thuê phải thanh toán toàn bộ trước khi bên thuê tới ở tại căn nhà này, đây là quy định rất hợp lý vì đó không phải là nghĩa vụ của bên thuê. Mặc khác, bên cho thuê cũng không được thay đổi giá thuê nhà trong thời gian cho thuê vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động kinh doanh của bên thuê. Ngoài ra, phải cung cấp về tình trạng pháp lý thật sự của căn nhà cho thuê hiện có bị kê biên, có đang bị tranh chấp hay không?

Ngoài ra, trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng khi có hiện tượng trần, tường nhà bị thấm nước, và các hư hỏng về thiết bị gắn với hoặc nằm trong tường, trần, sàn nhà và thuộc về bên cho thuê. Vì căn cứ vào điều 477 của bộ luật dân sự 2015 về nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê quy định như sau:

Điều 477. Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê

 1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

3. Kết Luận

Như vậy, khi tham gia giao kết hợp đồng thuê nhà ở thì các bên  cần chú ý đến việc tìm hiểu bên còn lại. Khi tham gia ký kết hợp đồng, các bên cần phải quy định một cách chi tiết về nhân thân đối với cả người cho thuê và người thuê. Ở điều khoản về chủ thể thì cả bên cho thuê và bên thuê đều phải cung cấp rất chi tiết về họ và tên, năm sinh, họ khẩu thường trú và cả số điện thoại của mình. Về điều khoản quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê thì mặc dù có quyền yêu cầu thanh toán đúng hạn nhưng nếu không được thanh toán thì cũng phải đợi tới 03 kỳ sau, tức nếu thời hạn thanh toán là 01 tháng một lần thì phải đợi 03 tháng sau khi không được thanh toán thì bên cho thuê mới có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Về nghĩa vụ thì bên cho thuê phải giao nhà như đã thỏa thuận, những chi phí điện thoại, nước, mạng còn nợ với nhà cung ứng thì bên cho thuê phải thanh toán toàn bộ trước khi bên thuê tới ở tại căn nhà này, đây là quy định rất hợp lý vì đó không phải là nghĩa vụ của bên thuê. Mặc khác, bên cho thuê cũng không được thay đổi giá thuê nhà trong thời gian cho thuê vì điều này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động kinh doanh của bên thuê. Ngoài ra, phải cung cấp về tình trạng pháp lý thật sự của căn nhà cho thuê hiện có bị kê biên, có đang bị tranh chấp hay không.

Trên đây là bài viết về điều khoản về chủ thể, lệ phí và thuế dùng để sử dụng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn và thực hiện tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ CHỦ THỂ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ