HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Ngày nay, nhu cầu hợp tác kinh doanh ngày càng nhiều. Đặc biệt là các doanh nghiệp nước qua Việt Nam để đầu tư. Có rất nhiều hình thức để đầu tư. Đầu tư trực tiếp, góp vốn mua cổ phần. Hình thức góp vốn mua cổ phần còn tồn tại một loại nữa là hai bên xác lập một hợp đồng chuyển nhượng vốn. Vì thế mà hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vốn góp. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải về mẫu: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2019, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ABC.

Địa chỉ: 66 Đường A, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ tên: CHEN YING          Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/02/1969                    Quốc tịch: Nhật Bản

Hộ chiếu nước ngoài số: TR8977777       Ngày cấp: 10/08/2019         Nơi cấp: Japan

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 999 Oegawa, Kumagaya-shi, Saitama-ken, Japan

Chỗ ở hiện tại:

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

………………………………………………………………………………………………….. CO., LTD

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………………………………….

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Trong thời gian qua CHEN YING (Bên A) có góp vốn CÔNG TY CỔ PHẦN ABC với tỷ lệ giá trị phần góp vốn …..% vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1111111111, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày: 24/09/2018.

Bên A đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho Bên B.

ĐIỀU 2. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên A đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp trị giá ………………. VNĐ (…………………..đồng) chiếm ……..% vốn điều lệ nói trên cho Bên B, với giá chuyển nhượng là  ………………… VNĐ (………………….. đồng).

Việc giao nhận toàn bộ số vốn góp trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của người đại diện theo pháp luật của công ty.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1/ Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp để CÔNG TY CỔ PHẦN ABC hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2/ Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên A với tư cách là cổ đông của công ty kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp.

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. CÔNG TY CỔ PHẦN ABC, cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách  nhiệm  giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1/ Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không có sự tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2/ Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng. Đại diện pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày trên hợp đồng và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

 

 

Bên Chuyển Nhượng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CHEN YING

Bên Nhận Chuyển Nhượng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY………….

Đại diện theo pháp luật: …………………

 

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty

(Ngày…..tháng…..năm 2019 các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

(ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ người đại diện pháp luật, đóng dấu công ty )

Đại diện theo pháp luật

Giám đốc

CHEN YING

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP