HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT_01

Các giao dịch bất động sản có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Nên nhà nước ta quy định về việc bất kỳ những hợp đồng nào liên quan đến bất động sản đều phải có chứng thực

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải về mẫu: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT_01