HỢP ĐỒNG THUÊ XE DÀI HẠN

Như cầu đi lại hiện nay ngày càng gia tăng, đặc biệt là những trường hợp mà nhà trường ký hợp đồng thuê xe để đưa rước học sinh của trường

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng cho thuê xe
Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi
Tải về mẫu: Hợp đồng thuê xe dài hạn

 

HỢP ĐỒNG THUÊ XE DÀI HẠN