HỢP ĐỒNG VAY TIỀN BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI_01

Ngày nay, các giao dịch vay tiền diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, đa phần các bên không xác lập hợp đồng bằng văn bản. Thêm vào đó, để tránh trường hợp bên vay mất khả năng thanh toán thì hai bên cần thế chấp tài sản. Có một loại tài sản đó là tài sản hình thành trong tương lai.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng cho vay bằng tài sản hình thành trong tương lai để quý khách có thể dễ dàng thực hiện hoạt động vay dưới sự bảo về của pháp luật

Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải về mẫu:Hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành trong tương lai

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI_01