TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

Khi tham gia ký kết hợp đồng xây dựng, chủ đầu tư thường sẽ chọn ra một nhà thầu tư vấn xây dựng. Điều này sẽ giúp cho chủ đầu tư có thể xây dựng công trình theo ý định của mình mà phù hợp với đặc điểm và tiêu chuẩn của xây dựng. Vì thế, chủ đầu tư nên tham khảo và tiến hành nhận sự tư vấn từ một bên khác hoặc chọn đúng nhà thầu mà mình lựa chọn để thi công cùng với tư vấn luôn. Bài viết này sẽ giới thiệu một cách tổng quan cho chủ đầu tư về hợp đồng tư vấn xây dựng. Sau bài viết, chúng tôi còn gửi đến quý khách mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật xây dựng 2014

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

– Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

2. Nội dung

2.1. Những nội dung cơ bản trong hợp đồng tư vấn xây dựng

– Trên thực tế, những loại nhà ở tầng trệt hoặc một đến hai lầu thì chủ đầu tư không cần thuê một bên tư vấn, thậm chí là không cần cả giám sát công trình mà chỉ cần thuê một bên thi công, bên này có nhiều kinh nghiệm nên họ có thể đưa ra những bản vẽ, thiết kế nhà khác nhau. Thế nên, chỉ những dự án đòi hỏi vốn đầu tư nhiều, rủi ro cao thì chủ đầu tư mới thuê một bên chuyên về tư vấn xây dựng, bên còn lại sẽ tư vấn giám sát, thông thường bên tư vấn này có thể thực hiện tư vấn xuyên suốt cả thời gian diễn ra dự án. Có thể kể đến các công việc tư vấn như: Tư vấn khảo sát xây dựng công trình, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

 

Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng công trình, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình mà chúng tôi gửi đến bạn đọc có tổng cộng 27 điều khoản cơ bản. Trong đó có những điều khoản tiêu biểu của một loại hợp đồng như:

Chủ thể; Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán; Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng; Rủi ro và bất khả kháng; Chấm dứt hợp đồng; Thưởng, phạt và trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng; Khiếu nại và giải quyết tranh chấp; Quyết toán và thanh lý Hợp đồng; Điều khoản chung.

Ngoài ra, do đây là một trong những loại hợp đồng phức tạp nhất nên nó sẽ xuất hiện những điều khoản rất đặc trưng của hợp đồng xây dựng như:

 1. Các định nghĩa và diễn giải
 2. Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng và thứ tự ưu tiên
 3. Trao đổi thông tin
 4. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng
 5. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình
 7. Nội dung và khối lượng công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 8. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng
 9. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng
 10. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán
 11. Điều chỉnh hợp đồng
 12. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có) và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng)
 13. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu phụ.
 14. Nhân lực của nhà thầu
 15. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu
 16. Bảo hiểm
 17. Tạm ngừng công việc trong hợp đồng

Vì thế, cả chủ đầu tư và nhà thầu cần lập hợp đồng một cách kỹ càng, đưa ra những thỏa thuận sáng suốt để các điều khoản ghi nhận trong hợp đồng tư vấn được ghi nhận rõ ràng.

2.2. Điều khoản về chủ thể trong hợp đồng tư vấn xây dựng

Dưới đây là mẫu điều khoản về chủ thể:

Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư)

Tên giao dịch …………………………….

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: ……………………….. Chức vụ: ……………..

Địa chỉ: ……………………..

Tài khoản: ……………………

Mã số thuế: ……………………………..

Đăng ký kinh doanh (nếu có) ……………………………………..

Điện thoại: ……………………………         Fax: ………………………………

E-mail: …………………………………

và bên kia là:

Nhà thầu

Tên giao dịch:

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: ……………….. Chức vụ: ………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………..

Tài khoản: …………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Đăng ký kinh doanh (nếu có) ……………………………………

Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………………..

E-mail: …………………………..

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số… ngày… tháng… năm… (trường hợp được ủy quyền)

(Trường hợp là liên danh các nhà thầu thì phải ghi đầy đủ thông tin các thành viên trong liên danh và cử đại diện liên danh giao dịch).

 

+ Chủ đầu tư: là người (hoặc tổ chức) sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư là người phải chịu trách nhiệm toàn diện trước người quyết định đầu tư và pháp luật về các mặt chất lượng, tiến độ, chi phí vốn đầu tư và các quy định khác của pháp luật. Chủ đầu tư được quyền dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi nhà thầu thi công xây dựng công trình vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và vệ sinh môi trường.

+ Nhà thầu chính: Là nhà thầu ký kết hợp đồng nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để thực hiện phần việc chính của một loại công việc trong chuỗi hoạt động tư vấn của dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nhà thầu phụ: Là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng để thực hiện một phần công việc của nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng trong chuỗi hoạt động tư vấn của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo điều 8 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Điều 8. Thông tin về hợp đồng xây dựng

Thông tin về hợp đồng xây dựng phải được ghi trong hợp đồng, bao gồm:

 1. Loại hợp đồng, số hợp đồng, tên gói thầu, tên dự án, địa điểm xây dựng và căn cứ ký kết hợp đồng.
 2. Tên giao dịch của các bên tham gia ký kết hợp đồng, đại diện của các bên, địa chỉ đăng ký kinh doanh hay địa chỉ để giao dịch, mã số thuế, giấy đăng ký kinh doanh, số tài khoản, điện thoại, fax, e-mail, thời gian và địa điểm ký kết hợp đồng, các thông tin liên quan khác.
 3. Trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì phải ghi đầy đủ thông tin của các thành viên trong liên danh theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trong đó phải ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh.

 

Từ quy định ở trên, có thể thấy, nội dung về chủ thể cần phải cụ thể và rõ ràng, nếu chủ thể là cá nhân thì phải có họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, chứng minh nhân dân, ngày cấp và nơi cấp của chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú và địa chỉ tạm trú, thông tin vài tài khoản ngân hàng, điện thoại và Email. Nếu chủ thể là tổ chức thì cần phải có: Tên giao dịch, đại diện (hoặc người được ủy quyền) – chức vụ, địa chỉ, tài khoản, mã số thuế, đăng ký kinh doanh (nếu có) , điện thoại, fax, e-mail.

Việc điền rõ thông tin chi tiết như vậy là rất cần thiết vì các bên sẽ biết rõ ràng về nhau khi giao kết loại hợp đồng nhiều giá trị này. Bên cạnh đó, nếu có xảy ra tranh chấp thì bên còn lại sẽ không thể dễ dàng bỏ trốn vì mọi thông tin đã rõ ràng và hoàn toàn có thể truy tìm ra. Các bên nhớ yêu cầu đối tác của mình phải cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản trên để tránh những hậu quả pháp lý sau này.

2.3. Điều khoản về định nghĩa

Dưới đây là điều khoản mẫu về định nghĩa

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải

Các từ và cụm từ trong Hợp đồng này được hiểu theo các định nghĩa và diễn giải sau đây:

 1. Chủ đầu tư là ……(tên giao dịch chủ đầu tư).
 2. Nhà thầu là ………. (tên của nhà thầu).
 3. Dự án là dự án … (tên dự án).
 4. Công trình là … (tên công trình mà nhà thầu thực hiện công việc tư vấn xây dựng theo Hợp đồng).
 5. Gói thầu là … (tên gói thầu mà nhà thầu thực hiện công việc tư vn xây dựng theo Hợp đồng).
 6. Đại diện chủ đầu tư là người được chủ đầu tư nêu ra trong Hợp đồng hoặc được ủy quyền và thay mặt cho chủ đầu tư điều hành công việc
 7. Đại diện nhà thầu là người được nhà thầu nêu ra trong Hợp đồng hoặc được nhà thầu chỉ định và thay mặt nhà thầu điều hành công việc.
 8. Nhà thầu phụ là tổ chức hay cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để trực tiếp thực hiện công việc.
 9. Hợp đồng là toàn bộ Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ Hợp đồng và thứ tự ưu tiên].
 10. Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định tại Phụ lục số … [Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư].
 11. Hồ sơ Dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất)của nhà thầu là toàn bộ tài liệu theo quy định tại Phụ lục số … [Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của nhà thầu].
 12. Đơn dự thầu là đề xuất của nhà thầu có ghi giá dự thầu để thực hiện công việc theo đúng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu).
 13. Bên là chủ đầu tư hoặc nhà thầu tùy theo hoàn cảnh cụ thể.
 14. Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.
 15. Ngày làm việc là ngày dương lịch, trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật.
 16. Bất khả kháng được định nghĩa tại Điều 21 [Rủi ro và bất khả kháng]
 17. Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Do hợp đồng tư vấn bao gồm rất nhiều điều khoản nên việc có điều khoản ghi nhận về định nghĩa sẽ giúp các bên hiểu rõ về các thuật ngữ được ghi nhận trong hợp đồng.

Về việc quy định về hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu là điều kiện bắt buộc trong hợp đồng này, dĩ nhiên là đối với những công trình xây dựng có sử dụng hình thức đấu thầu. Quy định tại Điều 142 về hồ sơ hợp đồng xây dựng của Luật Xây dựng 2014.

3. Kết Luận

Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng công trình, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình mà chúng tôi gửi đến bạn đọc có tổng cộng 27 điều khoản cơ bản. Trong đó có những điều khoản tiêu biểu của một loại hợp đồng như:

Chủ thể; Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán; Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng; Rủi ro và bất khả kháng; Chấm dứt hợp đồng; Thưởng, phạt và trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng; Khiếu nại và giải quyết tranh chấp; Quyết toán và thanh lý Hợp đồng; Điều khoản chung.

Ngoài ra, do đây là một trong những loại hợp đồng phức tạp nhất nên nó sẽ xuất hiện những điều khoản rất đặc trưng của hợp đồng xây dựng như: Các định nghĩa và diễn giải, hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng và thứ tự ưu tiên, trao đổi thông tin …

Nội dung điều khoản về chủ thể cần phải cụ thể và rõ ràng, nếu chủ thể là cá nhân thì phải có họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, chứng minh nhân dân, ngày cấp và nơi cấp của chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú và địa chỉ tạm trú, thông tin vài tài khoản ngân hàng, điện thoại và Email. Nếu chủ thể là tổ chức thì cần phải có: Tên giao dịch, đại diện (hoặc người được ủy quyền) – chức vụ, địa chỉ, tài khoản, mã số thuế, đăng ký kinh doanh (nếu có) , điện thoại, fax, e-mail. Trong hợp đồng tư vấn sẽ xuất hiện điều khoản ghi nhận về định nghĩa của các từ và cụm từ trong Hợp đồng.

Trên đây là bài viết tổng quan về hợp đồng tư vấn xây dựng trong chuỗi bài viết về các loại hợp đồng xây dựng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn và thực hiện tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

Mẫu Hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng công trình, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG