TỔNG QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những loại hợp đồng rất phổ biến. Khi các bên tham gia giao dịch, đặc biệt là đối với những lô hàng có giá trị cao hoặc mang tính thương mại quốc tế. Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức tổng quan nhất về những điều khoản được ghi nhận trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

1. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật dân sự 2015

– Luật thương mại 2005

2. Tổng quát về hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu của hợp đồng mua bán hàng hóa được đính kèm vào nơi cuối cùng của bài viết này.

Về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa được quy định điều 24 của luật thương mại 2005 như sau:

Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

  1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
  2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

Như vậy, một hợp đồng mua bán hàng hóa cũng có thể được thực hiện bằng lời nói, tiêu biểu là các giao dịch được thực hiện tại chơ hoặc người mua đến tạp hóa, cửa hàng để mua. Các bên chỉ thỏa thuận bằng giá cả, còn lại là giao hàng thì trả tiền. Đây là hình thức hợp đồng phù hợp với những giao dịch có giá trị nhỏ và phù hợp với đời sống hàng ngày, đối với những giao dịch có giá trị lớn từ con số chục triệu trở lên thì phải lập thành văn bản vì lời nói gió bay, một trong các bên có lật lọng để hủy hợp đồng bằng lời nói nếu tìm được một bên khác mua hàng với giá cao hơn hoặc một bên bán bán với gia thấp hơn.

Mặt dù bản chất của hợp đồng là do các bên tự thỏa thuận nhưng nếu các bên không thể thỏa thuận hoặc có những điều khoản cần thiết nhưng không thể tính tới hoặc thỏa thuận đó có thể trái với quy định của pháp luật thì các bên có thể tham khảo luật thương mại 2005. Nội dung mà các bên rất hay quy định trái với luật thương mại đó chính là phạt vi phạm hợp đồng. Theo quy định tại điều 301 của luật thương mại 2005 thì “Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này”.

Luật thương mại 2005 áp dụng cho trường hợp hợp đồng mang tính chất trong nước hoặc khi có yếu tố nước ngoài nhưng chọn luật thương mại 2005 để áp dụng. Tất cả các điều khoản cơ bản đều được quy định từ điều 24 đến điều 62 của luật thương mại 2005 về mua bán hàng hóa.

Có thể kể đến các điều khoản như: Chủ thể, nội dung, giá cả, chất lượng sản phẩm; Địa điểm giao hàng; Trách nhiệm khi giao hàng có liên quan đến người vận chuyển; Thời hạn giao hàng; Giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận; Giao thừa hàng; Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng; Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hoá; Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá; Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá; Thanh toán; Địa điểm thanh toán; Thời hạn thanh toán;  Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định, không có địa điểm giao hàng xác định,giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển, mua bán hàng hoá đang trên đường vận chuyển.

So với một hợp đồng mua bán bình thường thì luật thương mại còn ghi nhận rất nhiều những điều khoản khác như đã liệt kê ở trên.

Thế nên, khi các bên ký kết hợp đồng thì nên xác định luật áp dụng là căn cứ vào luật thương mại 2005 và thêm vào một điều khoản bổ sung như sau: “Tất cả những điều khoản và rủi ro không được ghi nhận trong hợp đồng này sẽ áp dụng theo quy định của luật thương mại 2005”

 

Như vậy, các bên nên tìm hiểu các quy định của pháp luật về mua bán hàng hóa tại luật Thương Mại 2005 trước khi ký hợp đồng, để có thể đưa các quy định của luật vào hợp đồng. Tránh ghi nhận những điều khoản trái với quy định của pháp luật. Trong trường hợp không thể đưa hết các nối dụng trong luật quy định thì cần phải ghi nhận điều khoản bổ sung về việc sẽ áp dụng những quy định của luật thương mại 2005 đối với các điều khoản không được ghi nhận trong hợp đồng này.

Trên đây là bài viết về điều khoản chủ thể, nội dung giao kết, giá và chất lượng bao bì của hợp đồng dùng để sử dụng trong hợp đồng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn và thực hiện tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa:

1.1.7. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA