TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MAY MẶC

Hợp đồng gia công may mặc cũng như các loại hợp đồng khác, quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên là rất quan trọng. Bài viết này sẽ tập trung phân tích về những điều khoản mẫu liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng gia công.

 

1. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật dân sự 2015

2. Nội dung

2.1. Trách nhiệm của các bên.

Dưới đây là điều khoản mẫu về trách nhiệm của các bên

ĐIỂU 4 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 • Bên A có trách nhiệm thông báo cho người có tên trong danh sách đến đo may tại nhà may và giao vải đầy đủ số lượng để bên B may.
 • Bên B có trách nhiệm đo may cho từng cá nhân theo danh sách bên A cung cấp và may theo đúng quy cách, chất liệu vải mà bên A đã chọn giao.
 • Bên B có trách nhiệm giao hàng đúng số lượng, chất lượng, quy cách và thời gian được quy định tại điều 2 của hợp đồng này.

Điều khoản về trách nhiệm của các bên sẽ dựa vào quy định của bộ luật dân sự về quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng gia công may mặc. Điều khoản này khá sơ xài nên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem quyền và nghĩa vụ của các bên được bộ luật dân sự quy định như thế nào nhé.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

Điều 544. Nghĩa vụ của bên đặt gia công

 1. Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.
 2. Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.
 3. Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.

Với những nghĩa vụ trên thì hai khoản 2 và 3 là hai khoản cơ bản của hợp đồng gia công may mặc. Bên đặt gia công phải nêu rõ những mong muốn của mình rõ ràng về sản phẩm gia công của mình có chất lượng và số lượng như thế nào để bên nhận gia công có căn cứ mà thực hiện. Dĩ nhiên nghĩa vụ trả tiền công đầy đủ và theo đúng thời gian là một điều bắt buộc đối với hợp đồng này.

Tuy nhiên, khoản 1 thì cũng tùy vào mỗi công ty nhận gia công mà sẽ áp dụng. Nếu bên đặt gia công biết được bên nhận gia công có cả nguyên liệu ban đầu để thực hiện hợp đồng thì có thể không cần giao các nguyên liệu ở trên.

Điều 545. Quyền của bên đặt gia công

 1. Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.
 3. Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Như vậy, khi tiến hành nhận hàng thì bên đặt gia công có quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm gia công sao cho đúng với những gì hai bên đã thỏa thuận. Nếu không sẽ bắt bên gia công làm lại. Nghiêm trọng hơn, nếu bên nhận gia công không tiến hành gia công đúng thời gian hoặc xảy ra quá nhiều lỗi mà bên đặt gia công đã sử dụng lô hàng đặt đó ký kết với một bên mua thứ ba. Thì rõ ràng là có thiệt hại thực tế xảy ra và bên đặt gia công phải bồi thường trong trường hợp đó.

2.3. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

Điều 546. Nghĩa vụ của bên nhận gia công

 1. Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.
 2. Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.
 3. Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 4. Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.
 5. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.
 6. Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

So với nghĩa vụ của bên đặt gia công thì chúng ta có thể thấy nghĩa vụ của bên nhận gia công là rất nhiều

Ngay từ khi nhận hàng, bên nhận gia công đã có nghĩa vụ phải kiểm tra nguyên vật liệu ban đầu, nếu chất lượng của những nguyên vật liệu này không thể giúp cho bên nhận gia công có thể hoàn thành được nghĩa vụ của mình thì bên nhận gia công có quyền yêu cầu bổ sung hoặc đổi nguyên vật liệu khác

Bên nhận gia công có nghĩa vụ phải hoàn thành đúng tiến độ mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, chất lượng và số lượng sản phẩm cũng phải đảm bảo theo như đã thỏa thuận ban đầu của các bên. Trong quá trình gia công thì sẽ có một số trường hợp những quy trình gia công là do bên đặt gia công cung cấp, trong trường hợp đó, bên nhận gia công phải đảm bảo giữ bí mật về quy trình này.

Bên nhận gia công còn phải có trách nhiệm với xã hội khi mà nếu như những nguyên liệu gia công đó có thể làm nguy hại cho xã hội. ví dụ: Sử dụng nhựa tái sinh sản xuất đồ gia dụng rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Điều 547. Quyền của bên nhận gia công

 1. Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 2. Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.
 3. Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.

Bên nhận đặt gia công cũng có quyền yêu cầu bên đặt gia công cung cấp nguyên liệu và số lượng như đã thỏa thuận với thời hạn và địa điểm như trên. Trong trường hợp mà bên đặt gia công mong muốn bên nhận gia công phải thực hiện gia công theo đúng như chỉ dẫn của bên đặt gia công mà nó gây ra sự khó khăn thì bên đặt gia công thì có quyền thỏa thuận lại về chỉ dẫn.

Đối với yêu cầu về việc được giả công đầy đủ thì là một yêu cầu rất cơ bản. Trong một số trường hợp, có thể yêu cầu bên đặt gia công thỏa thuận về việc bên nhận gia công sẽ nhận được một khoản đặt cọc để có tiền trả cho nhân viên.

3. Kết luận

Như vậy, khi các bên tham gia giao kết hợp đồng thì cần xem những quy định của bộ luật dân sự 2015 trước khi giao kết hợp đồng. Bên đặt gia công cần phải cung cấp đầy đủ các nguyên liệu để bên nhận gia công có thể tiến hành gia công, phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên nhận gia công. Bên cạnh đó, bên đặt gia công có thể hủy hợp đồng hay yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại nếu bên nhận gia công gây ra thiệt hại. Đối với bên nhận gia công, phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với việc gia công sản phẩm, được hưởng tiền công như đã thỏa thuận và phải chịu bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại hoặc vi phạm hợp đồng.

Trên đây là bài viết trách nhiệm của các bên khi giao kết hợp đồng may mặc. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn và thực hiện tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MAY MẶC