ĐIỀU KHOẢN VỀ TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU (PHẦN 2)

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng với chủ đầu tư trong những trường hợp nào theo luật định. Bài viết này sẽ cung cấp những vấn đề … Continue reading ĐIỀU KHOẢN VỀ TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU (PHẦN 2)