Đôi dòng giới thiệu về Luật Sư Hợp Đồng

Chuyên trang Luật Sư Hợp Đồng được thực hiện và quản lý bởi Hãng Luật Minh Mẫn. Chúng tôi muốn tổng hợp tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng nhằm phục vụ cho cộng đồng một nguồn tham khảo tin cậy khi có nhu cầu.

Chuyên trang cung cấp các thông tin sau đây:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về hợp đồng.

Chúng tôi tra cứu và sàn lọc các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về hợp đồng bao gồm các điều ước quốc tế, các bộ luật và luật, các nghị định, các thông tư, các quyết định.

Quý vị có thể tham khảo các quy định này để làm căn cứ cho quan hệ hợp đồng mà mình dự kiến tham gia ký kết.

2. Các mẫu hợp đồng thông dụng

Chúng tôi biên soạn, sưu tầm, tổng hợp các mẫu hợp đồng thông dụng mà số đông có nhu cầu. Theo đó, các hợp đồng này không có các yếu tố pháp lý phức tạp đối với các quan hệ hợp đồng đơn giản. Quý vị có thể tải về chỉnh sửa và áp dụng cho nhu cầu của mình.

Tuy nhiên, khi áp dụng quý vị phải đảm đảm mình đã hiểu rõ các điều khoản được các mẫu hợp đồng sử dụng phù hợp với ý chí của mình khi giao kết hợp đồng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi quý vị sử dụng các mẫu được chúng tôi giới thiệu dẫn đến hậu quả pháp lý bất lợi. Để đảm bảo quyền lợi khi giao kết hợp đồng, chúng tôi khuyến khích quý vị nên tham vấn các chuyên gia của Luật Sư Hợp Đồng.

3. Các điều khoản hợp đồng

Chúng tôi nghiên cứu và xuất bản các bài viết phân tích các điều khoản thông dụng mà các bên giao kết thường sử dụng trong hợp đồng. Ngoài phân tích các căn cứ pháp lý liên quan đến điều khoản này, chúng tôi có đề xuất điều khoản mẫu. Nếu nhận định là phù hợp, quý vị có thể copy từng điều khoản mẫu này để tổng hợp lại và soạn thảo hợp đồng cho riêng mình. Quý vị hết sức cân nhắc khi sử dụng thông tin này nếu không có sự tham vấn của Luật Sư Hợp Đồng trong từng trường hợp cụ thể.

4. Các bản án về tranh chấp hợp đồng

Chúng tôi sưu tầm các bản án đã có hiệu lực pháp luật về các tranh chấp hợp đồng nhằm phục vụ nhu cầu tham khảo cũng như học hỏi của quý vị để rút kinh nghiệm cho bản thân khi tham gia ký kết hợp đồng.

5. Các trường hợp hợp đồng vô hiệu

Khi giao kết hợp đồng các bên phải hiểu rõ các trường hợp dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Vấn đề này giúp mỗi bên tham gia hợp đồng phòng ngừa rủi ro khi hợp đồng vô hiệu. Ngoài ra, khi hiểu được quy định này, một bên tham gia hợp đồng có thể biết để yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đồng mà mình đã giao kết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân hoặc tổ chức của mình.

 6. Các tranh chấp về hợp đồng thường gặp

Chúng tôi liệt kê các tranh chấp thường gặp để quý vị tiên lượng trước khả năng xảy ra những bất đồng sau khi ký kết hợp đồng.

7. Các kỹ năng đàm phán hợp đồng

Chúng tôi muốn cung cấp một số thông tin về kỹ năng tham gia đàm phán hợp đồng nhằm đạt được sự thoả thuận mang lại lợi ích tốt nhất cho mình. Đây là những kinh nghiệm, các bài học hàm lâm được chúng tôi tổng hợp cho những ai quan tâm vấn đề này.

8 Các dịch vụ pháp lý về hợp đồng

Tuy cung cấp khá chi tiết về các vấn đề pháp lý liên quan và biểu mẫu đa dạng nhưng chúng tôi vẫn không tin rằng có thể đáp ứng được nhu cầu của quý vị khi cần hỗ trợ pháp lý mỗi lần giao kết hợp đồng. Do đó, chúng tôi nhận cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến hợp đồng như:

+ Tư vấn pháp lý về hợp đồng
+ Soạn thảo hợp đồng

+ Rà soát hợp đồng

+ Tham gia đàm phán thương lượng ký kết hợp đồng

+ Giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng hoà giải, trọng tài, toà án.

+ Giám sát thực hiện hợp đồng sau ký kết như: lập phụ lục điều chỉnh hợp đồng, tạm ngưng hợp đồng, chấm dứt hợp đồng trước hạn, đình chỉ hợp đồng, huỷ bỏ hợp đồng, thanh lý hợp đồng.

+ Dịch thuật hợp đồng từ tiếng Việt ra các ngôn ngữ thông dụng và ngược lại.

luật sư hợp đồng

9. Các câu hỏi đáp thường gặp

Chúng tôi tập hợp các câu hỏi thường gặp và đưa ra lời giải thích chi tiết trả lời cho những câu hỏi này. Thông qua đó, quý vị có thể hiểu thấu đáo hơn các vấn đề mà mình gặp phải. Khi có “thắc mắc không biết hỏi ai” liên quan đến hợp đồng, quý vị có thể đặt câu hỏi để Luật Sư Hợp Đồng trả lời.

10. Tin tức về hợp đồng

Chúng tôi tập hợp các bản tin pháp luật liên quan đến hợp đồng nhằm cập nhật tin tức về lĩnh vực này. Đây cũng là những trường hợp thực tiễn giúp chúng ta rút kinh nghiệm.

Chuyên trang Luật Sư Hợp Đồng được Hãng Luật Minh Mẫn thực hiện cũng với mục đích không vụ lợi. Chúng tôi cố gắng cung cấp nhiều nhất có thể các thông tin nhằm phục vụ cộng đồng. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi không khỏi tránh được các sai sót, kính mong quý vị góp ý trong phần liên hệ.