ĐIỀU KHOẢN VỀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là một trong những loại hợp đồng có sự ưu tiên đối với một bên. Cụ thể là người lao động. Người lao động cần phải đảm bảo quyền lợi của nhân viên theo quy định của bộ luật lao động 2012. Bài viết này sẽ tiền hành phân tích những nghĩa vụ của người lao động đối với người sử dụng lao động.

1. Cơ sở pháp lý

– Bộ Luật lao động 2012 (sau đây gọi tắt là BLLĐ)

– Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

2. Nội dung

Dươi đây là điều khoản mẫu:

Điều 3: Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Của Người Lao Động

  1. Nghĩa vụ:
  • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty , sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

=> Quy định này có nghĩa người lao động sẽ phải theo tuân theo sự điều động của người sử dụng lao động. Dĩ nhiên là sẽ theo những công việc của công ty.

 

  • Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

=> Việc người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động sẽ giúp tạo nên một môi trường văn hóa việc cực kỳ tốt, sự đồng nhất ở nơi làm việc, các nhân viên làm việc đúng giờ sẽ giúp tăng năng suất lao động. Nếu người lao động chấp hành tốt an toàn lao động, sẽ giúp giảm tai nạn ở nơi làm việc. Tạo nên một môi trường lao động an toàn, thúc đẩy sản xuất.

Đối với chấp hành văn hóa công ty tức là cách ứng xử, ăn mặc, tiếp khách tại công ty. Việc tuân thủ các quy định này sẽ giúp cho các thành viên trong công ty trở nên đoàn kết vì dù mỗi người có tính cách khác nhau nhưng lại có thể hòa hợp theo văn hóa chung của công ty. Tạo ra một môi trường thân thiện.

  • Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức

=> Người sử dụng lao động đã sử dụng quỹ thời gian ít ỏi và ngắn ngủi của mình để tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo là rất bổ ích, giúp người lao động có thể nâng cao được tay nghề của mình. Vì thế, việc tham gia các buổi này là rất tốt cho những người lao động. Vì một số người lao động chưa ý thức được điều này nên một số công ty có nêu rõ trong hợp đồng lao động rằng: Việc tham gia các khóa huấn luyện là bắt buộc đối với người lao động.

  • Bồi thường vi phạm và vật chất (13): Theo thỏa thuận bằng văn bản hoặc quyết định của tòa án

=> Cho dù là vi phạm vật chất hay tinh thần, cả hai có thể thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật. cụ thể, tại điều 130 của BLLĐ như sau:

Điều 130. Bồi thường thiệt hại

  1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

  1. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

=> Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 theo quy định tại điều 3 của nghị định 38/2019, giá trị của các tài sản này phải được tính theo giá thị trường và đã khấu hao theo thời gian. Việc quy định người lao động phải bồi thường do thiệt hại của mình gây ra không những bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng lao động, mà còn nhắc nhở người lao động phải cẩn trọng trong việc sử dụng các tài sản của người sử dụng lao động, sử dụng đúng quy trình.

Người lao động phải bồi thường kể cả trường hợp người lao động vô ý gây ra. Nếu là cố ý thì sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại tương ứng. Tuy nhiên, để tránh trường hợp người sử lao động quy chụp hết tất cả các trường hợp thì điều khoản trên cũng quy định về việc giới hạn của mức phạt tối đa không quá 03 tháng lương. Hơn thế nữa, người sử dụng lao động phải trích một khoản tiền lương hàng tháng để vẫn đảm bảo đời sống của người lao động.

Theo điều 101 của BLLĐ thì Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập. Và người sử dụng lao động chỉ được trích tiền lương cho những thiệt hại quy định tại điều 130 trên và phải cho người lao động biết lý do rõ ràng.

 

Tại điều 5 của bộ luật lao động quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động như sau:

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

  1. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

=>  Như vậy, người lao động phải làm công việc bằng hết sức khả năng của mình. Đi đúng giờ, làm việc tập trung. Chấp hành những quy định trong nội quy lao động, thỏa ước tập thể. Ngoài ra, để được hưởng chế độ bảo hiểm, người lao động cần phải thực hiện nghiêm chỉnh việc đóng bảo hiểm xã hội và y tế. Trong thực thế, người sử dụng lao động sau khi đã thông báo cho người lao động thì sẽ tự động trừ những khoản tiền lương mỗi tháng của người lao động cho việc đóng bảo hiểm.

3. Kết Luận

Như vậy, nghĩa vụ của người lao động với người sử dụng lao động như sau:

Người lao động sẽ phải theo tuân theo sự điều động của người sử dụng lao động. Tuân thủ kỷ luật lao động giúp tạo sự đồng nhất ở nơi làm việc, các nhân viên làm việc đúng giờ sẽ giúp tăng năng suất lao động.

Việc tuân thủ các quy định về văn hóa công ty sẽ giúp cho các thành viên trong công ty trở nên đoàn kết. Việc tham gia các buổi này là rất tốt cho những người lao động. Vì nó giúp nâng cao tay nghề cho người lao động và học được nhiều kiến thức khác.

Việc quy định người lao động phải bồi thường do thiệt hại của mình gây ra không những bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng lao động, mà còn nhắc nhở người lao động phải cẩn trọng trong việc sử dụng các tài sản của người sử dụng lao động, sử dụng đúng quy trình. Mức phạt tối đa không quá 03 tháng lương. Hơn thế nữa, người sử dụng lao động phải trích một khoản tiền lương hàng tháng để vẫn đảm bảo đời sống của người lao động.

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

Trên đây là bài viết điều khoản về nghĩa vụ của người lao động trong chuỗi bài viết về hợp đồng lao động của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG