ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU CHÍNH (PHẦN 4)

Ở chuỗi 03 bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ càng về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu. Tuy nhiên, vẫn còn 02 khoản nữa quan trọng liên quan đến bài viết này. Thế nên,  Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức liên quan đến 02 khoản này về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu chính.

1. Cơ sở pháp lý

Bộ Luật dân sự 2015.

– Luật xây dựng 2014

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

– Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Quốc hội ban hành

– Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

– Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

– Fidic về điều kiện hợp đồng xây dựng 2010

2. Nội dung

Dưới đây là điều khoản mẫu:

11.12. Hoạt động của Nhà thầu trên công trường:

Nhà thầu phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường và khu vực bổ sung mà Nhà thầu có và được Chủ đầu tư đồng ý là nơi làm việc. Nhà thầu phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Nhà thầu và nhân lực của Nhà thầu chỉ hoạt động trong phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận.

=> Nếu nhà thầu lấn sang khu vực khác trong quá trình làm việc thì rất dễ xảy ra tranh chấp về đất đai với những hộ dân bên cạnh. Điều này sẽ gây ra trì trệ xây dựng công trình. Ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương gây chú ý không tốt đến cơ quan công quyền cũng như sự không thiện cảm từ phía những hộ dân sinh sống xung quanh. Ngoài ra, lấn diện tích quá nhiều sẽ khiến nhà thầu mất đi khả năng tập trung phạm vi để hoàn thành công trình đúng tiến độ và chất lượng.

 

Trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc vật liệu thừa của mình. Nhà thầu phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa.

=> Việc giữ cho công trường không có cản trở cần thiết sẽ giúp cho nhà thầu dễ dàng vận chuyển nhân lực và thiết bị cần thiết trong khu vực thi công, từ đó sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi đã hoàn thành công trình thì việc nhà thầu dọn sạch rác, các trang thiết bị không những giúp chủ đầu tư nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng mà còn tạo được niềm tin và tiếng tốt cho nhà thầu sau này.

 

Sau khi biên bản nghiệm thu công trình đã được cấp, Nhà thầu phải dọn sạch và đưa đi tất cả thiết bị của Nhà thầu, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác rưởi và công trình tạm. Nhà thầu phải để lại những khu vực đó của công trường và công trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Nhà nhà thầu có thể để lại công trường, trong giai đoạn thông báo sai sót, những vật tư thiết bị cần để Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng.

=> Khi thi công dù đã có giám sát thường xuyên nhưng việc xảy ra sai sót là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, sau khi đã tiến hành nghiệm thu lần cuối cùng, nhà thầu có quyền để lại các công cụ cần thiết phục vụ cho việc sửa chữa sai sót nhưng cũng phải gọn gàng. Ngoài ra phải vệ sinh sạch sẽ để giúp chủ đầu tư có thể dễ dàng đưa công trình đi vào sử dụng.

 

Nếu tất cả những vật tư thiết bị này không được dọn khỏi công trường trong vòng … ngày sau khi Chủ đầu tư cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; Chủ đầu tư có thể bán hoặc thải bỏ vật tư thiết bị, số tiền thu được từ việc bán vật tư thiết bị sẽ trả cho Nhà thầu sau khi đã thanh toán các chi phí phát sinh cho Chủ đầu tư.

=> Trong trường hợp nhà thầu không vận chuyển các vật liệu công trình ra khỏi công trường thì sẽ làm cho chủ đầu tư chậm đưa công trình vào sử dụng. Đặc biệt là chủ đầu tư xây dựng công trình để kinh doanh thì họ đã lên rất nhiều chiến lược cho việc thu hút khách hàng vào ngày khai trường. Việc nhà thầu không di dời hết tất cả các vật liệu sau khi đã thi công làm cản trở việc này của chủ đầu tư. Từ đó, chủ đầu tư có thể dựa vào điều khoản này để bán các vật liệu đó nhưng phải trả lại tiền bán cho nhà thầu sau khi đã trừ đi những chi phí.

11.13. Các vấn đề khác có liên quan:

Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục địa chất hoặc khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và thẩm quyền của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chú ý không cho người của mình hoặc người khác lấy đi hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này.

=> Khi nhà thầu hoặc nhân viên của nhà thầu phát hiện ra đồ cổ thì phải báo với chủ đầu tư để có phương hướng xử lý chứ không được làm hư hỏng hay lấy mất. Vì ngoài giá trị của nó thì một số món đồ này còn có giá trị về mặt phi vật thể đối với quốc gia nên nó cần được giữ gìn.

 

Khi phát hiện ra những đồ vật này, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để hướng dẫn giải quyết. Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ và phải chịu chi phí để thực hiện hướng dẫn thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư và có quyền theo Điều 22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp].

=> Quy định về việc sử lý khi phát hiện những món đồ này tại điều 229 của bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 229. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy

1. Người phát hiện tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

a) Tài sản được tìm thấy là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì thuộc về Nhà nước; người tìm thấy tài sản đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật;

b) Tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.

Mức lương cơ sở kể từ ngày 01/07/2019 là: 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 70/2018/QH14.

3. Kết Luận

Tóm lại, khi giao kết hợp đồng thi công thì các bên cần phải tiến hành ghi nhận những hoạt động của nhà thầu trong phạm vi trên công trường, và một số vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm cổ vật.

Nhà thầu không được lấn sang khu vực khác trong quá trình làm việc vì rất dễ xảy ra tranh chấp về đất đai với những hộ dân bên cạnh, gây ra trì trệ xây dựng công trình. Ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương gây chú ý không tốt đến cơ quan công quyền cũng như sự không thiện cảm từ phía những hộ dân sinh sống xung quanh.

Việc giữ cho công trường không có cản trở cần thiết sẽ giúp cho nhà thầu dễ dàng vận chuyển nhân lực và thiết bị cần thiết trong khu vực thi công, từ đó sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau khi đã tiến hành nghiệm thu lần cuối cùng, nhà thầu có quyền để lại các công cụ cần thiết phục vụ cho việc sửa chữa sai sót nhưng cũng phải gọn gàng. Ngoài ra phải vệ sinh sạch sẽ để giúp chủ đầu tư có thể dễ dàng đưa công trình đi vào sử dụng.

Trong trường hợp nhà thầu không vận chuyển các vật liệu công trình ra khỏi công trường thì sẽ làm cho chủ đầu tư chậm đưa công trình vào sử dụng nên chủ đầu tư có thể bán các vật liệu đó nhưng phải trả lại tiền bán cho nhà thầu sau khi đã trừ đi những chi phí.

 

Khi nhà thầu hoặc nhân viên của nhà thầu phát hiện ra đồ cổ thì phải báo với chủ đầu tư để có phương hướng xử lý chứ không được làm hư hỏng hay lấy mất. Vì ngoài giá trị của nó thì một số món đồ này còn có giá trị về mặt phi vật thể đối với quốc gia nên nó cần được giữ gìn.

Trên đây là bài viết điều khoản về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu chính phần 4 cũng là phần cuối trong chuỗi bài viết về hợp đồng thi công xây dựng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU CHÍNH (PHẦN 4)