ĐIỀU KHOẢN VỀ THỜI HẠN LÀM VIỆC

Khi tham gia giao kết hợp đồng lao động, cả người lao động và người sử dụng lao động đều rất quan tâm đến thời hạn làm việc . Bài viết quy định về thời hạn làm việc theo bộ luật lao động 2012.

1. Cơ sở pháp lý

– Bộ Luật lao động 2012 (sau đây gọi tắt là BLLĐ)

– Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động

– Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động

– Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

– Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

2. Nội dung

Dưới đây là điều khoản mẫu:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loại hợp đồng lao động (3): Không xác định thời hạn
 • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010
 • Địa điểm làm việc (4): CTY TNHH TƯ VẤN ABC; Địa chỉ: 80A, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN TIẾN, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
 • Chức danh: Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý
 • Công việc phải làm (5):

+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

+ Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

+ Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách)

 

=> Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận có thử việc hay là không. Thông thường thì người sử dụng lao động sẽ tiến hành cho thử việc trước khi ký hợp đồng chính thực với người lao động. Theo quy định từ điều 26 đến điều 29 của BLLĐ

Người lao động trong thời gian thử việc sẽ chỉ nhận được lương thử việc ít nhất bằng 85% lương chính thức, không có bất kỳ chế độ bảo hiểm nào. Đối với những lao động yêu cầu chuyên môn cao đẳng trở lên thì không được quá 60 ngày, còn những lao động huyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ thì thời gian thử việc không quá 30 ngày. Các công việc còn lại thì không quá 06 ngày.

 

Sau khi hết thời hạn thử việc thì trước 03 ngày người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết rằng có tiến hành ký hợp đồng hay không và phải ký hợp đồng lao động với người lao động bằng văn bản.

Có 03 loại hợp đồng lao động theo quy định tại điều 22 của BLLĐ:

 1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

 1. Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

 1. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

=> Sau khi thử việc thì đa số người sử dụng lao động sẽ tiến hành ký hợp đồng có xác định thời hạn một năm với người lao động, trong hợp đồng phải ghi rõ thời gian bắt đầu làm việc để làm căn cứ tính thời hạn làm việc. Đối với đa số người lao động thì đều mong muốn hợp đồng của mình có thể được chuyển hóa từ hợp đồng có thời hạn sang hợp đồng không xác định thời hạn. Đa số các nhân viên có thể lên những chức vụ cao nếu như gắn bó lâu dài với công ty. Khi đã trở thành một nhân viên được ký hợp đồng thì người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi mà người thử việc không có như: Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, một số ngành nghề còn có cả bảo hiểm tai nạn lao động. Vì thế, việc được ký hợp động chính thức là rất quan trọng. Các thủ tục để được nhận bảo hiểm sẽ được chúng tôi đề cập trong những bài viết sau.

 

Pháp luật lao động cũng quy định về việc chuyển đổi loại hợp đồng như sau:

 1. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

=> Như vậy, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn thì hai bên phải tiến hành ký hợp đồng nếu không thì hợp đồng có xác định thời hạn thì sẽ được chuyển đổi thành hợp đồng không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng sẽ được chuyển hóa thành hợp đồng có thời hạn 24 tháng. Quy định này nhằm giúp cho người lao động sẽ không bị hoang mang, lo sợ thất nghiệp nếu như người sử dụng lao động cứ lặng im mà không đề xuất giao kết hợp đồng cho họ.

 

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

=> Quy định này nhằm giúp cho người lao động được đảm bảo một công việc ổn đinh cho mình, sau một thời gian phấn đấu làm việc nhiều năm ở công ty. Lúc này, đa số người sử dụng lao động đã thấy được năng lực của người lao động và cũng có ý định giữ người đã gắn bó với công ty ở lại để tăng gia sản xuất và hỗ trợ cho những nhân viên mới. Nên thực tế, quy định này là bắt buộc nhưng cũng là căn cứ để người sử dụng lao động giữ lại người đã cống hiến cho mình.

 

 1. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

=> Việc ký hợp đồng dưới 12 tháng mà lại làm công việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên là hành vi trốn tránh trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện những nghĩa vụ và chế độ đối với người lao động như: bảo hiểm, các khoảng thưởng tết.

 

Hợp đồng lao động bắt buộc phải nêu rõ địa điểm làm việc và công việc cần làm theo quy định tại điểm c  – khoản 1 – Điều 23 của BLLĐ. Đối với người lao động thì cần phải đọc kỹ nội dung này vì có một số trường hợp người lao động không đọc kỹ giấy tờ, sau đó bị mới phát hiện nơi mình làm việc không giống như nơi mà mình đã cam kết trong hợp đồng. Thêm vào đó, một số người lao động dùng những câu chữ nhiều nghĩa có trong hợp đồng ở mục công việc để có thể sai bảo người lao động làm nhiều việc hơn những gì đã cam thỏa thuận bằng miệng ban đầu. Việc quy định chức danh chỉ mang yếu tố góp phần giúp người sử dụng lao động xây dựng thang bảng lương.

3. Kết Luận

Trong khi giao kết hợp đồng lao động thì các bên cần phải quy định một cách rõ ràng về nội dung của thời hạn làm việc.

Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận có thử việc hay là không. Thông thường thì người sử dụng lao động sẽ tiến hành cho thử việc trước khi ký hợp đồng chính thực với người lao động.

Sau khi hết thời hạn thử việc thì trước 03 ngày người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết rằng có tiến hành ký hợp đồng hay không và phải ký hợp đồng lao động với người lao động bằng văn bản.

Có 03 loại hợp đồng lao động theo quy định tại điều 22 của BLLĐ:

 1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

 1. Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

 1. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Hợp đồng lao động bắt buộc phải nêu rõ địa điểm làm việc và công việc cần làm.

Trên đây là bài viết điều khoản về thời hạn làm việc và chế độ làm việc trong chuỗi bài viết về hợp đồng lao động của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ THỜI HẠN LÀM VIỆC