ĐIỀU KHOẢN YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ NGHIỆM THU, BÀN GIAO (PHẦN 1)

Trong tất cả các loại hợp đồng thì chất lượng của sản phẩm được tạo nên bởi nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ sẽ tạo nên sự khác biệt, uy tín lâu dài. Đối với hợp đồng thi công xây dựng cũng tương tự. Tùy vào mỗi loại công trình mà những yêu cầu đối với kỹ thuật sẽ  khác nhau. Bài viết này sẽ đưa ra những phân tích về điều khoản yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật xây dựng 2014

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

– Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

– Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

2. Nội dung

Dưới đây là điều khoản mẫu:

Do điều khoản rất dài, nên quý khách sẽ tải về đầy đủ ở đây:

Điều 6. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm

Đối với nội dung yêu cầu này thì bao gồm 08 nội dung tổng quát:

 1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Hợp đồng thi công xây dựng
 2. Kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư
 3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành
 4. Chạy thử của công trình
 5. Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng mục công trình
 6. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với các sai sót
 7. Các kiểm định thêm
 8. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành

Vì để có thể phân tích một cách chi tiết tới khách hàng, chúng tôi sẽ chia bài viết thành 02 phần. Phần 1 này, chúng tôi sẽ tập trung phân tích các điều khoản từ 1 tới 4

Điều 6. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng

6.1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Hợp đồng thi công xây dựng:

a) Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong Phụ lục số … [Hồ sơ mời thầu (Hoặc Hồ sơ yêu cầu)] phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng công trình xây dựng của nhà nước có liên quan; nhà thầu phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của mình.

b) Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định.

c) Nhà thầu đảm bảo vật tư, thiết bị do Nhà thầu cung cấp có nguồn gốc xuất xứ như quy định của hồ sơ hợp đồng.
=> Điều khoản này nhằm khẳng định tầm quan trọng của nguyên tắc thiện chí, trung thực trong xây dựng giữa các bên khi giao kết. Bởi lẽ, để có thể cho ra đời một bản vẽ thì bên chủ đầu tư đã bỏ rất nhiều chi phí để thuê nhà tư vấn và giám sát để họ thực hiện các công việc đo đạc và vẽ ra một bản vẽ theo ý muốn của chủ đầu tư cũng như đảm bảo về mặt tiêu chuẩn trong xây dựng. Vì thế, nhà thầu với vai trò là một bên nhận trách nhiệm thi công và được hưởng tiền từ việc thi công của chủ đầu tư thì phải có trách nhiệm tuân thủ theo đúng bản vẽ kỹ thuật. Điều này thể hiện sự tôn trọng đối với cả chủ đầu tư, nhà tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát.

Điều này trước hết phải được kiểm chứng thông qua hồ sơ thuyết minh dự án do chính đơn vị nhà thầu thực hiện, dựa trên những hồ sơ nhận bàn giao cùng với bản vẽ từ phía chủ đầu tư.

Nội dung thuyết minh dự án sẽ có những nội dung sau đây

I. Thuyết minh về kỹ thuật của dự án

 1. Quy mô, công suất của dự án
 2. Địa điểm thực hiện dự án
 3. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư
 4. Yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp
 5. Thiết kế sơ bộ
 6. Tổng vốn đầu tư của dự án
 7. Tác động về môi trường, xã hội, quốc phòng, an ninh

II. Quản lý thực hiện dự án

 1. Yêu cầu về phương thức tổ chức quản lý và kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ
 2. Quản lý thực hiện dự án

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

+ Hơn thế nữa, nhà thầu còn phải thể hiện sự trung thực của mình qua việc không được làm giảm đi chất lượng các vật liệu đã cam kết trong hợp đồng thi công. Nhà thầu cũng phải nộp mẫu nguyên vật liệu cho chủ đầu tư để chủ đầu tư tiến hành các biện pháp kiểm tra các mẫu thử trong một căn phòng đặc biệt. Vì thế, nhà thầu cần phải trung thực trong sử dụng mẫu thử đúng như đã cam kết ban đầu.

 

6.2. Kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư:

a) Chủ đầu tư được quyền vào các nơi trên công trường và các nơi khai thác nguyên vật liệu tự nhiên của Nhà thầu để kiểm tra;

b) Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng ở trên công trường, nơi được quy định trong Hợp đồng Chủ đầu tư được quyền kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại vật liệu, và kiểm tra quá trình gia công, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu.

Nhà thầu sẽ tạo mọi điều kiện cho người của Chủ đầu tư để tiến hành các hoạt động này, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Nhà thầu.

Đối với các công việc mà người của Chủ đầu tư được quyền xem xét đo lường và kiểm định, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết khi bất kỳ công việc nào như vậy đã xong và trước khi được phủ lấp, hoặc không còn được nhìn thấy hoặc đóng gói để lưu kho hoặc vận chuyển. Khi đó Chủ đầu tư sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định không được chậm trễ mà không cần lý do, hoặc hoặc thông báo ngay cho bên nhận thầu việc bên giao thầu không kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định để bên nhận thầu có thể tiếp tục các công việc tiếp theo. Trong trường hợp bên giao thầu không tham gia quá trình này thì bên giao thầu không được khiếu nại về các vấn đề trên.

=> Điều khoản quy định như vậy là rất hợp lý vì chủ đầu tư là người bỏ tiền để thực hiện dự án nên họ có quyền kiểm tra bất cứ lúc nào để phòng trường hợp đơn vị nhà thầu sử dụng không đúng với nguyên vật liệu như đã cam kết, làm giảm đi chất lượng của công trình, công tác kiểm tra này sẽ thông qua việc lấy mẫu thử từ các nguyên vật liêu.

Thêm vào đó, nhà thầu phải chủ động thông báo tới chủ đầu tư về sự hoàn thành của công việc mà chủ đầu tư có quyền kiểm tra, cũng như phải tạo điều kiện cho người đại diện của chủ đầu tư tiến hành kiểm tra.

Mặc khác, nếu như nhà thầu đã thông báo và có thiện chí nhưng chủ đầu tư vẫn không tiến hành kiểm tra thì xem như đã chấp nhận sản phẩm của bên nhà thầu nên luật cũng cho phép đơn vị nhà thầu tiếp tục thi công công trình tiếp theo.

6.3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành:

a) Chủ đầu tư chỉ nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng khi sản phẩm của các công việc này đảm bảo chất lượng theo quy định tại khoản 6.1 nêu trên.

b) Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của Hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao…

c) Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm:

– Đại diện Chủ đầu tư là….(Tên của người đại diện Chủ đầu tư)

– Đại diện Nhà thầu là….(Tên của người đại diện Nhà thầu)

– Đại diện Nhà tư vấn là….(Tên của người đại diện Nhà tư vấn)….

d) Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:

– Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành (Theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng do 02 bên thống nhất trên cơ sở quy định của nhà nước)

– Kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu…

Theo điều 8 của thông tư 26/2016 thì nội dung của biên bản nghiệm thu bao gồm những nội dung sau:

 1. Tên công việc được nghiệm thu;
 2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
 3. Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
 4. Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác, nếu có);
 5. Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;
 6. Phụ lục kèm theo (nếu có).

Thành phần tham gia phải có đầy đủ các chủ thể đã tham gia ký hợp đồng thi công ban đầu đó là đại diện: chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu chính.

Để cho các bên có thể tự kiểm tra và kiểm tra lại chất lượng trong từng hạng mục đã hoàn thành của mình.

6.4. Chạy thử của công trình (nếu có)

Khoản này sẽ được áp dụng cho tất cả các lần chạy thử được nêu trong Hợp đồng, bao gồm cả chạy thử sau khi hoàn thành (nếu có);

Trước khi bắt đầu chạy thử khi hoàn thành, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư các tài liệu hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì phù hợp với đặc tính kỹ thuật với đầy đủ chi tiết để vận hành, bảo trì, tháo dỡ lắp đặt lại, điều chỉnh và sửa chữa.

Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành chạy thử cụ thể một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư về thời gian, địa điểm tiến hành chạy của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình.

Chủ đầu tư phải thông báo trước ….tiếng đồng hồ cho Nhà thầu về ý định của mình là sẽ tham gia vào lần chạy thử. Nếu như Chủ đầu tư không tham gia vào lần chạy thử tại địa điểm và thời gian đã thoả thuận, Nhà thầu có thể tiến hành chạy thử và việc chạy thử coi như đã được tiến hành với sự có mặt của Chủ đầu tư, trừ khi có sự chỉ dẫn khác từ phía Chủ đầu tư.

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ hay chịu các chi phí do tuân thủ các hướng dẫn của Chủ đầu tư, hay do sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết và được hưởng quyền theo Điều 22 của Hợp đồng này để:

a) Gia hạn thời gian do sự chậm trễ này, nếu như việc hoàn thành bị chậm hoặc sẽ bị chậm theo khoản 7.3 của Hợp đồng này;

b) Thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào giá Hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo, Chủ đầu tư sẽ theo điểm 12.5 [Quyết định của nhà tư vấn] của Hợp đồng này đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này.

Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư các báo cáo có xác nhận về các lần chạy thử. Khi các lần chạy thử cụ thể đã được tiến hành xong, Chủ đầu tư sẽ chấp thuận biên bản chạy thử của Nhà thầu. Nếu như Chủ đầu tư không tham gia vào các cuộc kiểm định, coi như họ

đã chấp nhận các báo cáo là chính xác.

=> Khi hoàn thành các hạng mục trong thi công xây dựng thì sau khi nghiệm thu, các bên phải tiến hành chạy thử, quá trình tiến hành chạy thử bao gồm chạy thử điện, nước hoặc các thiết bị khác, tùy thuộc vào từng loại công trình. Khi chạy thử công trình thì chủ đầu tư sẽ phải thông báo cho nhà thầu biết một thời gian nhất định để nhà thầu bố trí nhân lực, vật liệu, phương án hướng dẫn cho chủ đầu tư cách để chạy thử công trình. Nếu việc chạy thử đang trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng mà chủ đầu tư không đến chạy thử thì nhà thầu sẽ tự mình tiến hành chạy thử và chủ đầu tư coi như đã chấp thuận. Trong trường hợp gia hạn thì phải trả thêm phí cho nhà thầu để nhà thầu chi trả tiền lương cho nhân viên quản lý và bảo trì công trình. Tuy nhiên, nếu chạy thử mà phát hiện công trình có vấn đề thì phía nhà thầu phải tự động sửa chữa sai sót.

3. Kết luận

Khi tiến hành ký kết hợp đồng thi công xây dựng, các bên sẽ thỏa thuận với nhau để đưa vào điều khoản yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công xây dựng.

 1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Hợp đồng thi công xây dựng
 2. Kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư
 3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành
 4. Chạy thử của công trình

Chất lượng sản phẩm phải đúng với thiết kế bản vẽ, các nguyên vật liệu sử dụng phải đúng và đủ như trong hợp đồng đã thỏa thuận ban đầu. Các bên phải phối hợp nhịp nhàng để công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư được diễn ra thuận lợi. Việc nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành phải tuân theo các quy định của pháp luật xây dựng, biên bản nghiệm thu phải đảm bảo có đầy đủ một số những nội dung quy định tại điều 8 của thông tư 26/2106, những chủ thể tham gia nghiệm thu bao gồm: Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu chính. Sau đó, để chạy thử công trình thì chủ đầu tư sẽ phải thông báo cho nhà thầu biết một thời gian nhất định để nhà thầu bố trí nhân lực, vật liệu, phương án hướng dẫn cho chủ đầu tư cách để chạy thử công trình. Nếu như trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng mà chủ đầu tư không đến chạy thử thì nhà thầu sẽ tự mình tiến hành chạy thử và chủ đầu tư coi như đã chấp thuận.

Trên đây là bài viết điều khoản về yêu cầu chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công xây dựng trong chuỗi bài viết về hợp đồng thi công xây dựng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

Dưới đây là link phần 2 của bài viết:

https://luatsuhopdong.com/dieu-khoan-yeu-c…nghiem-thuphan-2.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ NGHIỆM THU, BÀN GIAO (PHẦN 1)