TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢNG RIÊNG

Khi tham gia ký kết hợp đồng gia công may mặc thì các bên cần phải chú ý các đến bản chất của loại hợp đồng này cũng như một số điều khoản riêng biệt đối với loại hợp đồng này. Bài viết này sẽ tập trung phân tích về những điều khoản mẫu liên quan đến hợp đồng gia công. Ngoài ra, sau bài viết, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu hợp đồng gia công đã được sử dụng trên thực tế.

1. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật dân sự 2015

2. Nội dung

2.1. Những quy định chung

Đầu tiên ta cần xác định hợp đồng gia công là gì. Theo quy định của điều 542

Điều 542. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Như vậy, mục đích của bên nhận gia công là nhận được số tiền từ việc thực hiện gia công, mục đích của bên đặt gia công là nhận được hàng gia công đã được hoàn thành bởi bên nhận gia công.

Vì vậy trong hợp đồng gia công sẽ có những điều khoản cơ bản sau: Chủ thể; Tên hàng; quy cách, số lượng và giá cả; Thời gian thực hiện và phương thức thanh toán; Đặt cọc; Trách nhiệm của các bên; Điều khoản chung.

+ Về chủ thể thì có thể là doanh nghiệp hoặc cá nhân. Bên nhận gia công thường là bên có đội ngũ nhân công có tay nghề, có sẵn các phương tiện máy móc, bên đặt gia công thường sẽ dùng số hàng được gia công cuối cùng đó dùng làm trang phục cho nhân viên hoặc ký hợp đồng với một bên trung gian khác để bán số hàng hóa cuối cùng đó đi.

+ Đặt cọc thì cũng theo quy định của bộ luật dân sự tại điều 328 của bộ luật dân sự 2015

Điều 328. Đặt cọc

 1. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Điều khoản chung:

ĐIỂU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thực hiện đẩy đủ và nghiêm chỉnh các điều khoản trong hợp đồng này. Mọi sự thay đổi, bổ sung phải được hai bên đồng ý và được the hiện bằng văn bản mới có giá trị thực hiện.

– Sau khi hai bên giao + nhận đủ hàng và thanh toán đầy đủ coi như hợp đồng được thanh lý.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau: mỗi bên giữ 02 bản.

Từ điều khoản trên có thể thấy, các bên có quyền thỏa thuận về thời gian có hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng cũng nên được lập thành 04 bản để mỗi bên giữ 02 bản, nếu lỡ có mất bản này, sẽ còn bản khác.

Đối với hợp đồng gia công thì các điều khoản đặc trưng đó là tên hàng; quy cách, số lượng và giá cả; Thời gian thực hiện và phương thức thanh toán; Trách nhiệm của các bên.

2.2. Điều khoản về tên hàng; quy cách, số lượng và giá cả

Dưới đây là điều khoản mẫu

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG, QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

– Bên A đồng ý giao cho bên B may đồ BHLĐ cho công nhân lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, cơ khó, bảo vệ tuyến ống … theo mẫu mã, quy cách, số lượng và đơn giá cụ thể như sau:

TT TÊN HÀNG HÓA Đơn vị tính Số

lượng

Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
01 Công may đồ: áo budong dài tay + quần tây Bộ 251 330.000 82.830.000
Thân áo sau in:

• Logo và tên :CÔNG TY Cổ PHẮN

Áo 251 10.000 2.510.000
02 CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU.

• Thân áo trước may mẫu thêu họ tên công nhân vào.

/ /
Thành tiền 85.340.000

Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.

Tổng gìá trị hợp đồng tạm tính là 85.340.000 đồng và sẽ thanh toán theo thực tế phát sinh.

 • Bên B may theo kiểu mẫu đúng như mẫu hai bên đã thỏa thuận thống nhất là quần tây + áo budong (dài tay + áo có 02 túi + cầu vai đôi)
 • May theo số đo của từng cá nhân.

Sản phẩm may đo đảm bảo đẹp, đạt yêu cầu của người mặc với số lượng đầy đủ theo danh sách đính kèm hợp đồng.

Điều 544. Nghĩa vụ của bên đặt gia công

 1. Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.
 2. Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.
 3. Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.

Căn cứ vào hợp đồng trên và quy định tại điều 544 này thì các bên giao gia công phải đưa đầy đủ các chất liệu ban đầu, ghi rõ mong muốn chất lượng của sản phẩm cụ thể như thế nào, số lượng bao nhiêu để bên nhận gia công có thể thực hiện theo đúng thỏa thuận của hai bên. Tuy nhiên, ở hợp đồng trên thì có lại là trường hợp bên đặt gia công khoán toàn bộ nghĩa vụ cho bên nhận, tức là bên đặt gia công không đưa nguyên liệu ban đầu mà chỉ đưa ra yêu cầu đối với sản phẩm cuối cùng. Thỏa thuận này áp dụng dành cho trường hợp bên nhận gia công có đủ các điều kiện đáp ứng về nguyên liệu ban đầu.

Đồng thời hai bên cũng phải ghi nhận giá trị và đơn vị của sản phẩm cuối cùng giống như ở điều khoản trên.

2.3. Thời gian thực hiện và phương thức thanh toán

ĐIỂU 2 : THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Thời gian thực hiện đến khi giao hàng xong: Từ ngày 02/4/2019 đến hết ngay 15/5/2019.
 • Địa điểm giao hàng tại: số 14 đường 30/4 – phường 9 – TP Vũng Tàu.
 • Bên A có quyền từ chối không nhận hàng nếu hàng hóa khi giao không đúng quy cách và chất lượng.
 • Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán bằng chuyển khoản cho bên B như sau:

+ Trả trước tiền đặt cọc ngay khi ký kết hợp đồng này vào ngày 02/04/2019.

+ Số còn lại và phát sinh sau (nếu có) khi đã nhận đủ trang phục đạt yêu cầu người mặc, chất lượng sản phẩm và hóa đơn tài chính của bên B theo quy định.

+ Về thời gian thực hiện thì sẽ do hai bên tự thỏa thuận với nhau: tùy theo số lượng của mặt hàng và tiềm lực của bên nhận gia công thì thời gian sẽ nhiều hay ít.

+ Địa điểm giao hàng thì cũng do hai bên thỏa thuận nhưng thường thì bên đặt hàng sẽ đến tận trụ sở của bên nhận gia công để lấy. Bởi lẽ, nếu hàng không đạt chất lượng như yêu cầu thì bên đặt hàng có thể yêu cầu bên nhận gia công tiến hành thực hiện lại việc gia công mà không phải mất chi phí để vận chuyển trả hàng

+ Điều khoản trên cũng ghi nhận rõ bên đặt gia công có quyền từ chối nhận hàng nếu như mặc hàng không đúng như thỏa thuận của hai bên đã ký kết trong hợp đồng này.

Căn cứ này hoàn toàn hợp lý dựa trên quy định tại điều 545 của bộ luật dân sự 2015

Điều 545. Quyền của bên đặt gia công

 1. Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.
 3. Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

+ Về phương thức thanh toán thì có thể là chuyển khoản hoặc tiền mặt.

3. Kết luận

Khi tham gia giao kết hợp đồng may mặc, các bên cần phải tham khảo những quy định của bộ luật dân sự 2015, căn cứ vào tiềm lực của các bên có thể tham gia và thực hiện hợp đồng một cách tốt nhất. Hợp đồng gia công sẽ có những điều khoản cơ bản sau: Chủ thể; Tên hàng; quy cách, số lượng và giá cả; Thời gian thực hiện và phương thức thanh toán; Đặt cọc; Trách nhiệm của các bên; Điều khoản chung.

Trên đây là bài viết tổng quan về hợp đồng gia công may mặc và các điều khoản riêng dùng để sử dụng trong hợp đồng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn và thực hiện tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

Mẫu hợp đồng gia công may mặc:

1.8.1.HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢNG RIÊNG